MDR-kasseivoegsel is een gebruiksklare voegmortel voor kasseien waar vroegtijdige belasting en ingebruikname gewenst is. Het is een krimparme voegmortel met hoge druksterkte, die voldoet aan klasse CG2 volgens norm NBN EN 13888.

Technische fiche : MDR Voeg

Category: